AETR

Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane 1. juuli 1970. a Euroopa kokkulepe

en The European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport

ru ——

MEEDIA

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023