troll

sõitjate vedamiseks ettenähtud elektrikontaktliiniga ühendatud buss

en trolleybus

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023