veojõu kontrollisüsteem (TCS)

Traction Control System (TCS) ehk veojõukontrollsüsteem on auto juhiabi süsteem, mis on ette nähtud parema veojõu ja stabiilsuse tagamiseks sõidu ajal, eriti keerulistes ja halbades tee- ja ilmastikutingimustes. TCS-i põhifunktsioon on vältida rataste läbilibisemist ja tagada, et rehvid jäävad haardesse teepinnaga.

Kuidas TCS töötab ja milline on selle funktsioon

1. Rataste läbilibisemise jälgimine: TCS kasutab erinevaid andureid ja süsteeme, et jälgida iga ratta kiirust ja pöörlemist. Kui süsteem tuvastab, et mõni ratas hakkab libisema, tavaliselt kiirendamisel või kurvides, aktiveerub TCS


2. Mootori võimsuse ja pidurisüsteemi reguleerimine: TCS suudab reguleerida nii mootori võimsust kui ka pidurisüsteemi. Kui see tuvastab libisemise ohu, võib see ajutiselt vähendada mootori võimsust, et vähendada jõudu, mis kantakse ratastele ja mis seega põhjustab libisemist. Samuti võib TCS pidureid kontrollida, rakendades pidureid nendel ratastel, mis libisevad, vähendades nende pöörlemiskiirust ja suurendades haardumist teepinnaga


3. Stabiilsuse parandamine: TCS aitab parandada sõiduki stabiilsust, kui juht teeb kiireid manöövreid, kurve või muudab sõiduki suunda. See aitab vältida külglibisemist ja vähendab libisemisest tulenevaid ohte


4. Hoiatusmärguanded: Kui TCS aktiveerub ja hakkab tööle, võib see mõnikord teatada juhile visuaalsete või helisignaalide abil, et anda teada, et süsteem on sekkunud ja juhi sõidustabiilsust parandanud

TCS on eriti kasulik sõidu ajal libedatel teedel, jääl või lumes ning see aitab vältida libisemist ja libisemisest tulenevaid õnnetusi. See süsteem töötab pidevalt taustal ja aktiveerub vaid siis, kui tuvastab vajaduse, et parandada sõiduki veojõudu ja stabiilsust. TCS on osa paljudest tänapäeva sõidukitest ja see suurendab märkimisväärselt sõiduohutust halbades tee- ja ilmastikutingimustes. Mõnedel sõidukitel on võimalik TCS väljalülida, andes võimaluse juhile võtta ise vastu otsuseid ja sõidukit enda soovidekohaselt juhtida

en traction control system (TCS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023