autorong

Ühest või enamast vedavast autost ja ühest või enamast haagisest koosnev sõidukite ühend

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023