paralleelne autonoomne sõidukiparkimisfunktsioon (PA-PRL)

Parallel Parking (PA-PRL) on sõidurežiim, mis võimaldab autol iseseisvalt parkida paralleelselt teega teiste samaselt parkivate vahele. See on tavaliselt saadaval kaasaegsetes sõidukites, mis on varustatud arenenud juhiabiseadmetega.

Siin on üldine samm-sammult juhis, kuidas iseseisev paralleelparkimine võib toimida: ktiveerimine:

1. Juht aktiveerib paralleelparkimisrežiimi, kasutades auto juhtimisseadmete, puutetundliku ekraani või muude sobivate vahendite kaudu. Sõltuvalt autotootjast ja mudelist võib see protseduur erineda


2. Andurite kasutamine: Autol on tavaliselt paigaldatud andurid (nt ultraheliandurid või kaamerad), mis jälgivad ümbritsevat keskkonda. Need andurid tuvastavad sobiva parkimiskoha, mõõdavad kaugust teiste sõidukite ja takistuste vahel ning teevad kindlaks, kas sõiduk mahtuks sellesse ruumi ja valib vastavalt sisenemistrajektoori


3. Manööverdamine: Automaatika võtab juhtimise üle ja manööverdab sõidukit paralleelselt parkimiskohaga. Sõltuvalt autost ja süsteemist võib see hõlmata rooli pööramist, pidurite kasutamist ja gaasipedaali juhtimist. Süsteem jälgib hoolikalt sõiduki asukohta ja teeb vajalikke kohandusi


4. Tagurdamine ja rooli pööramine: Sõiduk hakkab tagurdama ja pöörab rooli vastavalt, et paigutada end paralleelselt teega. Andurid jälgivad kaugust teiste sõidukite ja äärekivini


5. Parendamine ja lõplik kohandamine: Automaatika teeb mitmeid tagurdamise ja rooli pööramise tsükleid, et paigutada sõiduk täpselt parkimiskohta. Süsteem jälgib ümbritsevat keskkonda, sealhulgas lähedal asuvaid sõidukeid ja takistusi


6. Lõplik paigutamine: Kui sõiduk on parkimiskohas piisavalt paralleelne, lõpetab süsteem manööverdamise ja laseb sõidukijuhil peatada mootori ja lükata käigukang parkimisasendisse

See on üldine protsess, kuid täpne toimimine võib varieeruda sõltuvalt sõiduki mudelist ja juhiabisüsteemist. Samuti on oluline, et juht jälgiks hoolikalt sõidurežiimi ja oleks valmis sekkuma, kui ilmneb ootamatu olukord.

Paralleelparkimise juhiabisüsteemid on mõeldud selleks, et teha parkimine lihtsamaks turvalisemaks ja mugavamaks, kuid juht peaks olema valmis ohutuse tagamiseks reageerima. Süsteem ja autotootja ei võta vastutust parkimise korrektsuse, turvalisuse ja vigade eest parkimisel – need on juhi vastutusalaks

en Parallel parking (PA-PRL)

ru kaldkirjas vene keeles

Pildi allikaviide: Transpordimet

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023