ATM hüdromuhvi siduri lukusti juhtklapp (TCCSV)

Torque Converter Clutch Solenoid Valve (TCCSV) ehk hüdromuhvi (konverteri) siduri solenoidklapp on osa automaatkäigukasti süsteemist. See klapp on vastutav konverteri siduri lukustamise või lahtiühendamise eest sõiduki kasutamisel olukordades kus hüdromuhvi ei pea enam sisendvõlli ja veetava võlli kiiruste sidurdamiseks ehk kiiruste võrdsustamiseks. Sidurdusvõime on oluline sõiduki liikumahakkamisel, samuti mõnedes teistes olukordades kus käikude sujuvaks lülimiseks on vajalik lüiajaline kiiruste erinevus.

Selline hüdrauliline läbilibisemine on alati seotud energia kaoga hüdraulilises süsteemis, mis omakorda suurendab kütusekulu ja sõiduki jõudlust. Sõidul ühtlastel kiirustel ei ole see omadus tehniliselt vajalik – kuna põhjustab hüdraulilise läbilibisemise tõttu kadusid ülekandes. Selle vältimiseks on ATM lisatud hüdromuhvi lukustuspidur, mida juhitakse antud klapi kaudu.

Kuidas TCCSV toimib ja milline on selle roll

1. Pöördemomendi konverter: Pöördemomendi konverter (hüdromuhv) on automaatkäigukasti oluline komponent, mis võimaldab mootoril käiguvahetuste ajal käia tühikäigul, kui auto seisab, ilma et mootor seiskuks. See koosneb mitmest osast, sealhulgas pöörlevast turbiinist, pumpast ja sidurist


2. TCCSV funktsioon: TCCSV kontrollib pöördemomendi konverteri siduri lukustust. Kui TCCSV on aktiveeritud, suletakse pöördemomendi konverteri sidur, mis seob mootori ja käigukasti otsese sidemega. See võimaldab mootoril edastada pöördemomenti otse käigukasti ilma energiakadudeta, mis on tavaliselt seotud pöördemomendi konverteriga. Siduri lukustamine vähendab ja lõpetab libisemise ja suurendabselle kaudu ATM toimimise üldist tõhusust


3. Kütusekulu ja jõudlus: Kui pöördemomendi konverteri sidur on lukustatud, väheneb mootori koormus ja suureneb kütusekulu efektiivsus. Lisaks paraneb sõiduki jõudlus, kuna energia kantakse tõhusamalt edasi ratastele


4. Käiguvahetus ja pidurdamine: TCCSV võib ajutiselt siduri lahti ühendada, kui auto käiguvahetusel või pidurdamisel, et vältida mootori seiskumist. See võimaldab mootoril töötada vabalt ja taastuda, enne kui sidur taas lukustatakse. 

Kokkuvõttes on Torque Converter Clutch Solenoid Valve (TCCSV) oluline komponent, mis aitab parandada automaatkäigukasti jõudlust ja kütusekulu, reguleerides pöördemomendi konverteri siduri lukustamist ja lahtiühendamist vastavalt sõiduki sõidutingimustele. TCCSV toimimist kontrollib auto juhtimise elektroonika, mis võtab arvesse mootori koormust ja kiirust ning reguleerib vastavalt siduri seisundit.

en torque converter clutch solenoid valve (TCCSV)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023