passiivne reisija tuvastamise süsteem (PODS)

Passive Occupant Detection System (PODS) on sõiduki ohutussüsteem, mis on loodud tuvastama ja tuvastama sõiduki salongis olevaid reisijaid ning reguleerima turvapatjade ja turvavööde aktiveerimist vastavalt reisijate kaalule ja asendile. See süsteem on mõeldud kaitsma reisijaid eesmise kokkupõrke korral ning tagama nende ohutuse sõltuvalt nende füüsilisest asendist sõiduki salongis.

PODS-i toimimine võib varieeruda sõltuvalt sõiduki tootjast ja mudelist, kuid siin on üldine ülevaade, kuidas see süsteem töötab: 

Kaaluandurid. PODS kasutab kaaluandureid, mis on paigutatud kaassõitja istmele. Need andurid mõõdavad kaassõitja kaalu ning tuvastavad, kas istmel istub inimene või on iste tühi. SAmuti kasutatakse kontrollsignaalina turvavöö ühendatust reisija või juhiga. Kaaluandur võib anda vale signaali ka olukorras kui istmepadjale on asetatud näiteks pagas (tootjati on minimumkaal erinev – lugeda auto andmebaasist või remondijuhendist) 


Asendiandurid. Lisaks kaaluanduritele kasutab PODS asendiandureid, et tuvastada kaassõitja iste asendit. Need andurid jälgivad, kas kaassõitja on õigesti istumisasendis istmel või kas ta võib olla kallutatud, ettepoole kallutatud või tagurpidi pööratud


Andmete töötlemine. Kogutud kaalu- ja asendiandurite andmeid töödeldakse elektrooniliselt sõiduki ohutussüsteemi kontrollseadmes. See süsteem analüüsib reisija kaalu ja asendit ning otsustab, millal ja millises ulatuses aktiveerida turvapadjad ja turvavööd


Turvapadja ja turvavöö aktiveerimine. Kui PODS tuvastab, et kaassõitja on istmel ja vastab teatud ohutuskriteeriumidele, lubab see turvapadjal täispuhumist eesmise kokkupõrke korral, et kaitsta kaassõitjat. Samuti võib süsteem reguleerida turvavööde pinget vastavalt reisija kehakaalule ja asendile. Sõltuvalt avarii löögi suunast juhitakse ka teiste turvapatjade (põlved, külgkardinad jne) rakendumist 

PODS aitab tagada, et turvapadjad ja turvavööd oleksid efektiivsed ja ohutud ning aitab vähendada vigastuste riski eesmise kokkupõrke korral. See süsteem on eriti oluline juhul, kui kaassõitja on laps või väikese kehakaaluga inimene, kuna see võimaldab kohandada turvavarustust vastavalt nende vajadustele..

en Passive Occupant Ddetection System (PODS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023