turvavöö eelpinguti (BUPT)

Seat Belt Buckle Pretensioner (BUPT) on osa sõiduki turvavööst, mis on ette nähtud sõitjate ohutuse tagamiseks kokkupõrke korral. BUPT on tavaliselt paigaldatud turvavöö rullikul, mis on ühendatud turvavööga ja sisaldab endast mehaanilist ja ka pürotehnilist pingutusmehanismi. BUPT-i põhieesmärk on tagada, et turvavöö oleks tihedalt ja kindlalt paigas sõitja kehal, et see saaks kokkupõrke korral optimaalselt toimida.

Kuidas BUPT töötab:

1. Kokkupõrke tuvastamine: Sõiduki ohutussüsteemid tuvastavad kokkupõrke ohtu ja valmistuvad reageerima enne kokkupõrget. See võib hõlmata kokkupõrkejõu mõõtmist löögiandurite ja sõiduki inertsiandurite abil. samuti muude sensorite kasutamist, et hinnata ohu tõsidust


2. Signaali saatmine: Kui kokkupõrkeoht tuvastatakse, saadab ohutussüsteem signaali BUPT-ile ja teistele ohutusseadmetele, et aktiveerida vastavalt vajadusele nende toimimine


3. Turvavöö pingutamine: BUPT kasutab süsteemi, mis tõmbab turvavööd lähemale sõitja kehale ja tõmbab turvavööd tihedamalt kokku. See aitab tagada, et turvavöö istuks kindlalt ja optimaalselt sõitja kehal. Tavasõidul, avariiolukorra eelselt tagatakse turvavöö vajalik ja kohane pingsus mehaanilise pingutusvahendiga (vedru, rullidega eelpingutusmehanism või muu sarnane)


4. Turvavöö lukustamine: Samal ajal, kui BUPT tõmbab turvavööd tihedamalt kokku, lukustatakse turvavöö, et hoida sõitja kaitstud ja vältida liigset liikumist kokkupõrke ajal


5. Sõitja kaitse: BUPT-i toimimine koos turvapadjade ja muude ohutusseadmetega aitab vähendada sõitja liikumist kokkupõrke korral ja tagada, et turvavöö toimib optimaalselt, et kaitsta sõitjat vigastuste eest

BUPT on üks osa terviklikust sõiduki ohutussüsteemist ja selle eesmärk on suurendada sõitjate ohutust kokkupõrke korral. See võimaldab turvavööl tõhusalt toimida, hoides sõitjaid kindlalt paigas ja vähendades vigastuste ohtu. BUPT aktiveerub ainult kokkupõrkeohtude korral ja ei mõjuta turvavöö igapäevast kasutamist.

en Seat Belt Buckle Pretensioner (BUPT)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023