WMI

VIN-koodi kolme esimese kohaga määratud valmistaja rahvusvahelise valmistajate nimistu järgi. Tähistus määratakse ISO 3780-ga kehtestatud korras ja registreeritakse Ameerika Autoinseneride Ühingus SAE

en kaldkirjas inglise keeles

ru Мировой индекс производителя (первые три знака в Вин-коде)

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023