ultraheli siseruumi anduri (UIP SENSOR)

Ultraheli siseruumi kaitseandur (UIP SENSOR) on turvasüsteemide komponent, mis kasutab ultrahelilaineid, et tuvastada ebaseaduslikke sissemurdmis- või sisenemiskatseid. Seda andurit tuntakase kui klaasipurunemisandur. Ta on tuntud ka kui ultraheliandur.

Autodes kasutatavad ultraheli sissemurdmise kaitseandurid (UIP SENSORid) töötavad üldiselt sagedusvahemikus 40 kHz kuni 65 kHz. Need on kõrgsageduslikud helilained, mida inimese kõrv tavaliselt ei kuule. Selle sagedusvahemiku valik on osaliselt tingitud sellest, et ultraheliandurid peaksid olema piisavalt tundlikud, et tuvastada liikumist ja objekte ruumis, samal ajal aga ka piisavalt kõrged, et mitte põhjustada inimkõrvas ebamugavust ega häireid.

UIP SENSOR koosneb mitmest põhikomponendist

Ultraheliandur. Andur genereerib ultrahelilaineid, mis on inimese kõrvale kuulmatud kõrgsageduslikud helilained (tavaliselt sagedusega 20 kHz kuni 65 kHz). Need lained kiirgavad ruumi teatud suunas ja püüavad vastu pindu


Mikrofonid või vastuvõtjad. Anduril on vastuvõtva komponendiga mikrofonid, mis kuulavad peegeldunud ultrahelilaineid. Need mikrofonid püüavad vastu helilained, mis kajastuvad ruumi objektidelt


Signaalitöötlusüksus. Signaalitöötlusüksus töötleb vastuvõetud helisignaale ja analüüsib nende ajalisi ja sageduslikke omadusi. See võimaldab eristada normaalseid keskkonnahelisid ebaseaduslikest sissepääsuüritustest.

Kuidas UIP SENSOR töötab:

1. Kui turvasüsteem on aktiveeritud, hakkab UIP SENSOR saadma ultrahelilaineid ruumi. Need lained põrkuvad ruumi objektidelt, sealhulgas seinad, mööbel ja muud esemed. Kui keegi proovib siseneda kaitstud piirkonda, liigub see isik või objekt ruumis, põhjustades ultrahelilainete muutumist. Need muutused registreeritakse ja edastatakse juhtplokile


2. Kui juhtplokk tuvastab ebatavalisi muutusi ultrahelilainete peegeldumises, näiteks liikumise või ebatavaliste helide, võib see aktiveerida häire ja saata teate turvalisusele või omanikule. Sellised andurid on tavaliselt tundlikud liikumise, helide ja temperatuuri muutuste suhtes ning need on kasulikud kaitseks sisseimurdmiste ja sissemurdmiskatsete vastu

Oluline on märkida, et ultraheliandurid võivad olla tundlikud keskkonnategurite suhtes, nagu tuuletõmme, loomad, autosse unustatud ämm või muud ajutised häired, mistõttu on oluline, et neid seadistataks ja paigaldataks hoolikalt vastavalt tootja juhistele, et vältida valehäireid.

en ultrasonic instrusion protection sensor (UIP SENSOR)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023