turvavöö pingsuse andur (BTS)

Seat Belt Tension Sensor (BTS) on elektrooniline andur, mis on paigaldatud sõiduki turvavöösüsteemi ja mis tuvastab turvavöö pinget ja pinge muutusi. BTS asub tavaliselt turvavöö rulliku lähedal ja jälgib turvavööde pingutamist kokkupõrke korral.

Kuidas Seat Belt Tension Sensor töötab ja milline on selle roll

1. Asukoht: BTS asub tavaliselt sõiduki esiistmete lähedal, kus turvavöö rullikud ja kinnitused paiknevad. See on paigaldatud turvavööde mehhanismi lähedale, et jälgida turvavööde pingutamist


2. Tööpõhimõte: Kui sõiduk on kokkupõrke ohus või kui kokkupõrge toimub, hakkab BTS jälgima turvavööde pinget. Kui turvavööd jäävad lõdvalt, ei ole BTS-il olulist muutust tuvastada


3. Turvavööde pingutamine: Kui kokkupõrge toimub, käivitub sõiduki ohutussüsteem, sealhulgas turvapadjad ja turvavööde eelpingutid. BTS jälgib, kuidas turvavööd pingutatakse. BTS on tõmbejõu tuvastamiseks ja ta mõõdab tõmbejõu muutust näiteks pürotehnilise pingutusmehanismi töö käigus. Kui turvavöö pingutusmehansim rakendatakse (tekitatakse tõmbejõud), siis suureneb anduris pingelangus ja BTS registreerib selle muutuse


4. Signaalide edastamine: BTS saadab elektroonilised signaalid sõiduki juhtimisseadmetele, mis kasutavad neid signaale, et reguleerida turvavööde eelpingutite jõudu ja turvapadjade aktiveerimist vastavalt kokkupõrke tõsidusele


5. Sõitja kaitse: BTS roll on tagada, et turvavööd pingutatakse turvaliselt ja tõhusalt, et kaitsta sõitjaid kokkupõrke ajal. See võimaldab vähendada sõitjate liikumist kokkupõrke korral ja hoiab neid turvaliselt istmetel, mis aitab vähendada vigastuste ohtu.

Seat Belt Tension Sensor on üks turvavöösüsteemi olulisi komponente ja aitab tagada turvavööde õige toimimise kokkupõrke korral. Selle tööpõhimõte on hoolikalt jälgida turvavööde pinge muutusi ja anda teavet sõiduki ohutussüsteemidele, et tagada sõitjate ohutus.

en Seat Belt Tension Sensor (BTS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023