mälustatud liidesed (IMS)

Integrated Memory System (IMS) on erinevate elektroonilistele mälusüsteemide kompleks, mida kasutatakse sõidukites ja muudes seadmetes erinevate andmete, seadistuste ja kasutajaprofiilide salvestamiseks ja haldamiseks. Nii saab salvestada kasutaja eelistused erinevatele välimälu plokidele nagu sõiduki võtmesse, aga ka kliimaseadmete kaugjuhtimiseks mõeldud vahenditesse, kaardirakenduste eelvalikud vahekandjana töötavasse plokki või telefonimälusse ja see sõiduki käivitamisel (IGN ON) lugeda üle kas ajutiseks või alaliseks seadistuseks vastavasse auto juhtplokki.

Sellised mälu süsteemid võivad olla osa autode elektroonilisest juhtimissüsteemist, eriti juhiabisüsteemidest, meelelahutussüsteemidest ja mugavussüsteemidest.

Näiteks võib IMS hõlmata:


1. Kasutaja seadistuste mälu: IMS võib võimaldada juhil salvestada oma isiklikud eelistused, näiteks istmeasend, peegli seadistused, raadiokanalid, kliimaseade ja muud sõiduki seadistused. See võimaldab erinevatel sõiduki kasutajatel kiiresti ja hõlpsalt oma eelistusi taastada. MNäiteks mitme võtme olemasolul saab kinnistada erienvate kasutajate eelistused erinevasse võtmesse, ning sõidukit aktiveerides seatakse varustus antud juhi soovide kohaseks automaatsel


2. Ajalugu ja andmete säilitamine: IMS võib hoida sõidukiga seotud andmeid, näiteks hooldusajalugu, kütusekulu statistikat ja sõiduprotsessi andmeid, mis võivad olla kasulikud hoolduse ja jõudluse analüüsimisel. Tänaseks on kasutusel sellise oluline info nagu sõiduki hooldustarve, rikkekoodid telemeetria abil sõiduki hooldusteenust pakkuvale sanktsioneeritud partnerile teenusvajaduse teadvustamieks või täpsustamiseks


3. Juhiabisüsteemide salvestamine: IMS võib hoida ja hallata teavet juhiabisüsteemide, nagu adaptiivse kiirusehoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemi ja parkimisabisüsteemi seadistuste kohta.

Kokkuvõttes võib IMS olla seotud andmete, seadistuste ja kasutajaandmete haldamisega sõidukis, et tagada parem kasutajakogemus ja kohandatud funktsioonid. Mälu süsteemid aitavad sõidukitel ja elektroonikaseadmetel säilitada ja haldada olulist teavet, mis võib olla kasulik nii sõidukijuhtidele kui ka teenindustöötajatele ja tootjatele.

en integrated memory system (IMS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 26. okt. 2023