EURO V ohutu veoauto ehk EURO V-auto

veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitmetes ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi

en EURO V safe” lorry

ru EURO 5 грузовой автомобиль, отвечающий требованиям, установленным CEMT по уровню шума, содержанию вредных веществ в выбросах и безопасности, и имеющий соответствующие сертификаты

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023