üksiksõiduki kinnitusega sõiduk

sõiduk, mis on registreeritud liiklusseaduse § 78 lõike 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses kehtestatud nõuete alusel

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023