käivituse segunõel (SAS)

Start Adjust Screw (SAS) külmkäivituse segukruvi või segunõel on komponent, mis on seotud auto käivitussüsteemiga. Kasutusel on see karburaatori või algeliste kütusepritse süsteemide juures. See komponent võib erineda sõltuvalt sõiduki tüübist ja mootorist, kuid SAS-i põhieesmärk on aidata reguleerida mootori käivitamiseks vajalikke rikastatud (kuid mitte liigselt ülerikastatud) kütuse-õhu segusid.

SAS-i funktsioonid ja selle olulisus varieeruvad sõltuvalt konkreetsest mootorist ja kütusesüsteemist, kuid mõned ühised funktsioonid võivad hõlmata järgmist:

Käivitamissegude reguleerimine. SAS võimaldab muuta kütuse-õhu segu rikkust käivitamise hetkel, et tagada mootori sujuv käivitamine ja optimaalne jõudlus. Käivitamise ajal võib olla vajalik kütuse segu rikkalikumaks muutmine, et tagada piisav kütusevarustus ja põlemine. Väga oluline on SAS mootori külmkäivituse parimaks korraldamiseks


Käivitusjõudluse optimeerimine. SAS-i abil saab reguleerida mootori käivitusjõudlust vastavalt sõiduki käivitamise ja ilmastikutingimuste eripäradele


Kütuse kokkuhoid. Kui SAS on korralikult reguleeritud, võib see aidata vähendada kütusekulu ja heitgaasipäästmeid, optimeerides kütuse-õhu segu. 
SAS on üldiselt asetatud karburaatori või kütusepritsesüsteemi lähedusse ja sellele pääseb juurde mootori seadistamise ja hoolduse ajal. Selle komponendi õige reguleerimine on oluline, et tagada mootori tõrgeteta käivitamine ja optimaalne jõudlus.

Märkuseid võib leida sõiduki remondi- või kasutusjuhendist, mis kirjeldab SAS-i funktsioone ja hooldust konkreetse sõiduki puhul. Kui teil tekib SAS-iga seotud probleeme või küsimusi, on soovitatav konsulteerida professionaalse autohoolduse spetsialistiga.

en Start Adjust Screw (SAS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023