katalüsaator ehk katalüüsmuundur (UCC)

Underfloor catalytic converter (UCC) ehk auto põhja all paiknev katalüsaator (või katalüüsmuundur) on üks auto heitgaaside puhastamise osa, mille eesmärk on vähendada kahjulike heitgaaside hulka, mida auto väljutab. Selle komponendi põhieesmärk on katalüüsida kahjulikke gaase, muutes need vähem ohtlikuks atmosfääri jaoks.

Katalüsaator UCC koosneb võrkpinnast mis sisaldab tavaliselt plaatina (Pt), palladiumi (Pd) ja rodiumi (Rh) kaetud katalüütilistest metallidest. Need metallid on teadaolevalt väga tõhusad katalüsaatorid, mis võivad kiirendada keemilisi reaktsioone, mis muudavad kahjulikud heitgaasid vähem ohtlikuks. Need metallid on katalüsaatorites laialdaselt kasutusel, kuna nad suudavad soodustada reaktsioone, mis muudavad süsinikoksiidi (CO), lämmastikoksiide (NOx) ja hüdrokooli (HC) vähem kahjulikeks gaasideks, nagu süsihappegaas (CO2), lämmastik (N2) ja hapnik (O2).

Katalüsaatori roll on kiirendada neid reaktsioone, mis aitab vähendada auto heitgaaside kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Katalüsaatori komponendid ja tööpõhimõte

1. Substraat: UCC sisaldab tavaliselt metallist või keraamilisest kärgmaterjali, mille pind on kaetud katalüsaatoriga. Substraat sisaldab väikeseid käike või kanaleid, mis on spetsiaalselt kujundatud gaaside läbilaskmiseks ja soodustavad katalüsaatori pinnal nendega reageerimisest


2. Katalüsaator: Substraadi pinnal on paiknev katalüsaator, mis tavaliselt koosneb plaatina, palladiumi ja rodiumi katalüütilistest metallidest. Need metallid aitavad kiirendada kahjulike gaaside reaktsioone, mis tekivad auto heitgaaside põlemise käigus


3. Heitgaasid: Kui auto mootor töötab, toodetakse mitmesuguseid kahjulikke gaase, näiteks süsinikoksiidi (CO), lämmastikoksiide (NOx) ja hüdrokooli (HC). Need gaasid sisenevad UCC-sse pärast nende väljutamist mootori kaudu


Katalüütiline reaktsioon: Kui kahjulikud heitgaasid liiguvad läbi UCC, reageerivad nad katalüsaatori pinnal olevate metallidega. See põhjustab kahjulike gaaside ümberkujundamist vähem kahjulikeks gaasideks. Näiteks süsinikoksiid (CO) muundatakse süsihappegaasiks (CO2), lämmastikoksiidid (NOx) muundatakse lämmastikuks (N2) ja hapnikuks (O2), ning hüdrokoolid (HC) muundatakse süsihappegaasiks (CO2) ja veeauru (H2O)


Puhtad heitgaasid: Pärast katalüütilist reaktsiooni väljuvad põletamata heitgaasid UCC-st palju puhtamatena ja vähem kahjulikena atmosfääri.

Katalüsaator on olulised komponent, mis aitab vähendada sõidukite heitgaaside kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Need on laialdaselt kasutusel paljudes sõidukites kogu maailmas, kuna need aitavad vastata keskkonna- ja heitgaasiregulatsioonidele ning parandavad õhu kvaliteeti. Katalüsaatorid on kasutusel nii bensiinimoootrites kui ka diiselmootorites. Tõsi – nende koostis ja ülesanne on mõnevõrra erinevad

en underfloor catalytic converter (UCC)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023