juhitava väljapääsuklapiga turbolaadur (WGT)

Wastegate Turbocharger (WGT) juhitava väljapääsukanaliga turbo on komponent auto turbolaadimissüsteemis, mille eesmärk on reguleerida ja kontrollida turbolaaduri poolt toodetava suruõhu rõhku. Wastegate Turbocharger võimaldab vähendada liigset rõhku turbolaaduris ja kaitsta mootorit ning laadurit liiga kõrge rõhu eest.

Kuidas juhitava väljapääsuklapiga turbolaadur (WGT) töötab

1. Paiknemine: Wastegate Turbocharger on tavaliselt paigutatud turbolaaduri korpusesse ning sellel on klapp, mis on ühendatud turbolaadurit käitava nn. “kuuma poole” kollektoriga


2. Reguleerimine: Wastegate on toimib kahes asendis – avatud ja suletud. Suletud asendis lubab see suruõhu suunamist turbo pöörlemiseks ja sellega suurendatakse suruõhu rõhku sisselaskes


3. Rõhu reguleerimine: Mootori juhtimissüsteem jälgib mootori koormust, kiirust ja muud olulist teavet. Kui rõhk turboülelaaduris muutub liiga kõrgeks ja võib kahjustada mootorit või turbolaadurit, saadab mootori juhtimissüsteem käsu wastegate aktiveerimiseks ja möödapääsuklapp avatakse


4. Wastegate avamine: Kui wastegate avatakse, vabaneb osa väljalülitamata heitgaasidest enne turbolaadurisse jõudmist ja suunatakse otse väljalaskesse. See vähendab suruõhu rõhku turbolaaduris ja takistab ülelaadimist. Wastegate seadistatakse nii, et tagada turvaline ja optimaalne rõhk turboülelaaduris vastavalt mootori töötingimustele


5. Kaitsefunktsioon: Wastegate on kriitiline mootori kaitsekomponent, kuna see väldib liiga suure suruõhu rõhu tekkimist, mis võib põhjustada mootori või turbolaaduri kahjustusi. Samuti aitab see vältida võimalikke ülekuumenemisprobleeme ja parandab mootori tulemuslikkust

Kokkuvõttes võimaldab Wastegate Turbocharger reguleerida ja kontrollida suruõhu rõhku turbolaaduris, et tagada mootori ohutu ja tõhus töö. See on oluline komponent turboülelaaduriga varustatud mootorite jaoks ning aitab vältida kahjustusi ja ülekuumenemist, tagades samal ajal optimaalse jõudluse.

en waste gate turbocharger (WGT)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023