turvakardin (CAB)

sõiduki aktiivvarustus sõitjate turvalisuse tagamiseks et välistada ohtlikke kokkupuuteid sõiduki osade või autosse tungivate esemetega. Toimib pürotehnilisel lahendusel aktiveerimiseks inertsandurite info baasil. Paigutatud sõiduki sisekatete alla. Kasutusel külgsuunaliste inertsjõudude (pea kaitse külgedelt) kui ka jalgade (põlvepiirkond) kaitseks

en curtain air bag (CAB)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 22. okt. 2023