elektriliste istmete juhtmoodul (PSM)

Power Seat Module (PSM) ehk istmesüsteemi moodul on autos kasutatav elektrooniline komponent, mis võimaldab juhil ja reisijatel kohandada sõiduki istme asendit, et leida endale sobiv ja mugav sõiduasend. PSM on levinud paljudes kaasaegsetes sõidukites,varasemalt oli see omane luksusautodele ja kõrgemate varustustasemetega autodele.

PSM funktsioneerib järgmiselt:


1. Elektromootorid: PSM sisaldab tavaliselt mitmeid elektromootoreid, mis on ühendatud sõiduki istme erinevate osadega, nagu istme kõrguse reguleerimine, seljatoe nurga muutmine, istme edasi-tagasi liigutamine, peatoe kõrguse reguleerimine, nimmetoe seadeks jne. Need elektromootorid võimaldavad sõiduki kasutajal kohandada istmeasendit vastavalt oma mugavusele ja vajadustele


2. Kontrollipaneel: PSM-l on tavaliselt kontrollipaneel, mis asub sõiduki istmel, uksel või armatuurlaual. Sellel paneelil on nupud, lülitid või puutetundlikud ekraanid, mille abil saab juht või reisija reguleerida istmeasendit. Kontrollipaneelil saab tavaliselt valida erinevate seadistuste vahel. Sageli on juhtpaneelil võimekus salvestada üks või mitu eelvalikut püsikasutajate tarbeks


3. Andurid ja tagasiside: PSM sisaldab ka andureid, mis annavad tagasisidet moodulile istme asendi kohta. Need andurid tuvastavad, kui istet liigutatakse ja millises asendis see hetkel on. See võimaldab PSM-l jälgida ja säilitada valitud istmeasendit


4. Elektrooniline juhtimine: PSM kasutab elektroonilist juhtimist ja mikroprotsessoreid, et kontrollida elektromootoreid vastavalt juhi või reisija käsklustele. See võimaldab kiiret ja täpset istmeasendi reguleerimist


5. Mugavus- ja mäluvalikud: Paljudel PSM-idel on ka mälufunktsioon, mis võimaldab juhil salvestada oma eelvalitud istmeasendid. See tähendab, et juht saab kiiresti naasta eelnevalt salvestatud mugavasse istmeasendisse, mis on eriti kasulik, kui sõidukeid kasutavad mitu juhti


6. Sageli on erinevate istmete jaoks kasutusel eraldi istmemoodulid, näiteks juhiistmel oma (DSM – Driver Seat Modul) ja kõrvalistmel oma (PSM – Passanger Seat Modul). Neid võib olla sõltuvalt auto konfiguratsioonist rohkemgi, vastavalt seatavate istmete hulgale sõidukis. Sellisel juhul on tavaliselt korraldatud süsteemi juhtimine nii et ühe istme juhtmoodul on ülemuslik (Master Modul) teiste istmemoodulite suhtes (Slave Modul). Nende omavaheline suhtlus on korraldatud lokaalse andmevõrgu abil (vähendab kaabelduse hulka, ühenduste arvu jne.) ning enamasti on kõikide moodulite üldkontrolleriks BCM Body Control Modul. Täpsem info on saadaval tootja juhenditest


Kokkuvõttes võimaldab Power Seat Module (PSM) sõiduki juhil ja reisijatel kohandada istmeasendit nii, et sõidu ajal oleks maksimaalne mugavus ja juhitavus. See funktsioon on oluline sõidumugavuse ja -ergonoomika tagamiseks ning levinud paljudes kaasaegsetes sõidukites. Kaasaegsetel sõidukitel on istmemodulite info edastatud ning dubleeeritud ka auto võtmepuldile – see valmistab sõiduki ette konkreetse juhi istmeasendi eelistused (ka muu juhikohase eelistuse auto lisaseadmete lähtestustes). Seegi võimaldab sõidukit kasutama hakates lihtsustada juhi ettevalmistustegevusi

en Power Seat Module (PSM)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023