elektrooniline teemaksude kogumise süsteem (ETCS)

Electronic Toll Collection System (ETCS) ehk elektrooniline teemaksude kogumise süsteem on tehnoloogia, mis võimaldab kiiret ja automaatset teemaksude kogumist sõidukitelt teede, sildade ja tunnelite kasutamise eest. ETCS süsteemid on loodud selleks, et hõlbustada liiklust ja vähendada teemaksude kogumisega seotud bürokraatiat ning ajakulu ja liikluse ummikuid.

ETCS süsteemide funktsioonid hõlmavad järgmist:


1. Elektroonilised sõidukimärgised: Sõidukitele paigaldatakse elektroonilised sõidukimärgised või transponderid, mis sisaldavad unikaalset identifitseerimisnumbrit. Need märgised on loetavad raadiosagedusidentifitseerimise (RFID) tehnoloogia abil


2. Automatiseeritud teemaksude kogumine: Kui sõiduk sõidab teemaksude kogumise punktist (nt teemaksu tollipunkt või sild), tuvastab süsteem sõiduki elektroonilise märgise ja arvestab vastavalt sõiduki kasutusele võetud teede ja sildade eest tasumist. Teemaksude kogumine toimub automaatselt ilma, et sõiduk peaks peatuma


3. Elektrooniline makse: Teemaksud arvutatakse automaatselt ja võetakse sõiduki omaniku või juhi eelnevalt avatud elektroonilise sõidukimärgise kontolt. See tähendab, et sõidukijuht ei pea tasuma sularahas ega kaardiga


4. Kiirus ja liikluse hõlbustamine: ETCS süsteemid võimaldavad kiiret läbipääsu teemaksude kogumise punktides, mis vähendab liikluse ummikuid ja säästab aega


5. Kasutusmugavus: Sõidukijuhtidel on mugav kasutada ETCS süsteemi, kuna nad ei pea peatuma ega raha maksmisega tegelema. Teemaksude kogumine toimub automaatselt


6. Järelevalve ja aruandlus: Süsteemid võimaldavad teede- ja sillaametitel jälgida teemaksude kogumist, jälgida sõidukite liikumist ning koguda andmeid liikluse kohta.

ETCS süsteemid on levinud paljudes riikides ja piirkondades ning need aitavad tõhusalt korraldada ja rahastada teede, sildade ja tunnelite hooldust ja arendamist. Need süsteemid aitavad kaasa liikluse sujuvusele ja liikluskoormuse vähendamisele teemaksude kogumise protsessi automatiseerimise kaudu.

en electronic toll collection system (ETCS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023