keermemõõt

Keermemõõt on oluline informatsioon, kuna see tagab keermesliite kvaliteedi, sobivuse ja vastavuse tootja juhendile ning tehnilistele standarditele.

Keermete mõõtmine võib toimuda mitmel põhjusel:

Sobivus. Õige keerme suurus tagab, et kruvi, poldi, mutri või muu kinnitusdetail sobib korrektselt vastuvõtvasse ava või vastasseisuvasse keermesse. Sobimatu keerme suurus võib põhjustada probleeme nagu ülekeeramine, liiga kerge kinnitus või isegi komponentide purunemine. Samuti võib keere olla rikutud varasemast ebakorrektseet kinnitamisest


Standarditele vastavus. Paljud tööstusharud ja rakendused nõuavad, et keermed vastaksid teatud standarditele (näiteks ISO, ANSI, DIN). Mõõtmised võimaldavad kontrollida, kas keermed vastavad nendele standarditele ja nõuetele


Kvaliteedikontroll. Keermete mõõtmised on osa kvaliteedikontrollist, et tagada toodete kõrge kvaliteet. Näiteks masinaehituses, autotööstuses ja muudes valdkondades, kus keermeid kasutatakse olulistel kohtadel, on täpne ja kvaliteetne keermete mõõtmine kriitiline. Lisaks keerme enese kvaliteedile on kriitiliselt oluline keermesliite pingutusmomendi järgimine vastavuses tehasejuhendiga et välistada liig vähene pangsus keermesliites või selle ülepingutamiest tekkivad rikked keermes ja kinnitatavates materjalides. Keermete kinnitusel on kasutusel nii üheetapilised kinnitusprotsessid (ühe etteantud jõuga kuni selle piirini ühe käiguga kinnitamine) kui ka mitmeetapilised kinnitusviisid (erinevate jõududega, vahelduvate suundadega jne). Nende tehnoloogiliste protsesside järgimine on oluline nii detaili kui ka sõlme kui terviku korrektseks kasutamiseks detailide eluea kestel


Remont ja hooldus. Keermete mõõtmist kasutatakse sageli ka remondi- või hooldustööde käigus. Näiteks võib remonditöötaja mõõta keermeid, et valida õige varuosa või kontrollida, kas kinnitus on õigesti paigaldatud.

Keermete mõõtmiseks kasutatakse erinevaid tööriistu, sealhulgas:

Keermemõõturid. Spetsiaalsed tööriistad, mis võimaldavad mõõta keermete mõõtmeid, sh sammu, diameetrit ja keermekalle


Mikromeetrid. Täpseks keerme diameetri mõõtmiseks kasutatavad mikromeetrid


Kruvikeerajad. Mõõtevahendid, mis võimaldavad kontrollida kruvikeerme sügavust ja sammu


Keermelehtrid. Kasutatakse keermete välismõõtmete mõõtmiseks


Keermekaldemõõdikud. Kasutatakse keermekalde mõõtmiseks

Keermete täpsete mõõtmiste tegemine on oluline, et tagada komponentide nõuetekohane kokkusobivus, toote vastavus standarditele ja üldine kvaliteet.

en thread diameter

ru размер резьбы

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023