kütuseaurude kogumiskanister (CCV)

Canister Close Valve (CCV) kütuseaurude kogumiskanister on osa auto kütuseaurude eemaldussüsteemist (EVAP), mida kasutatakse kütuseaurude juhtimiseks ja hoidmiseks kütusepaagis ning nende juhtimiseks ja vähendamiseks õhusaaste heitmete osas.

CCV on konstrueeritud selleks, et vältida kütuseaurude lekkimist atmosfääri ja vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) heitmete hulka, mis aitab kaasa keskkonnasõbralikumale ja puhtamale autondusele.

Kuidas Canister Close Valve (CCV) töötab

1. Aurude juhtimine kütusepaagis: Kui auto mootor töötab, eraldavad kütuseaurud kütusepaagis. Need aurud tekivad temperatuurimuutuste, kütusepaagi täitmise ja muude tegurite tõttu. Kütuseaurud on auto paagis vältimatud sest kütus on kergesti auruv välis- ja töötemperatuuri mõjul ning maailma keskkonna organisatsiooni ettekirjutuste kohaselt peab sõiduk need aurud sulgema kütusepaagis või paagi koostisosaks oleva tehnoloogilise lahendusega et mitte reostada väliskeskkonda

2. Aurude suunamine CCV-sse: Kütuseaurud suunatakse auto kütuseaurude eemaldussüsteemis (EVAP)suletud kütuseaurude kanistrisse CCV-sse, mis asub kütusepaagi lähedal

3. Aurude hoidmine: CCV töötab ventiili põhimõttel, sulgedes ja avades sõltuvalt sõiduki töörežiimist ja arvutisüsteemi käsklustest. Kui ventiil on suletud, hoitakse kütuseaurud kütusepaagis ja ei lasta neil atmosfääri põgeneda

4. Aurude aktiivne filtreerimine (valikuline): Mõned CCV-d võivad omada sisseehitatud filtreid, mis puhastavad kütuseaurud enne nende suunamist auto mootori sisselaskesse põletamiseks. See aitab vähendada heitmete saastet ja tagab keskkonnasõbralikuma heite

5. Aurude taaskasutamine (valikuline): Mõned sõidukid kasutavad kütuseaurude taaskasutamist,kogudes need kokku ja suunates need mootorisse põlemiseks, mis aitab suurendada kütuse efektiivsust ja vähendada heitmete hulka. CCV-d töötavad koos sõiduki mootori juhtmooduliga ECU, mis kontrollib, millal ja kuidas klapid avanevad ja sulguvad, sõltuvalt erinevatest sõidutingimustest. See võimaldab kütuseaurude hoidmist, taaskasutamist ja filtreerimist vastavalt keskkonnastandarditele ja sõiduki tootja nõuetele.

Kokkuvõttes aitab Canister Close Valve (CCV) vähendada kütuseaurude heitmeid, parandades seeläbi keskkonnasõbralikkust ja õhusaaste kontrolli sõidukites. See on oluline osa auto emissioonikontrollisüsteemist ja aitab sõidukitel vastata keskkonna- ja heitmenõuetele.

en canister close valve (CCV)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023