soojendusega katalüüsmuundur (WCC)

Warm-up Catalytic Converter (WCC) ehk soojendusega katalüsaator on auto heitgaasisüsteemi komponent, mille eesmärk on kiirendada katalüütilist reaktsiooni sõiduki mootori käivitamisel ja soojenemisel.

WCC on paigutatud automootori väljalaskekollektori vahetusse algusesse kus heitgaaside temperatuurid on kõige kõrgemad peale põlemiskambrist väljumist, mis soodustab seda tüüpi katalüsaatori oluliselt kiiremat töölehakkamist (erinevalt auto põhja all paiknevast katalüsaatorist mis töötab märgatavalt madalamatel temperatuuridel kui WCC). Sageli on WCC väljalaskekollektoriga kokku ehitatud üheks komponendiks. WCC aitab vähendada kahjulike heitgaaside emissioone, eriti külmkäivitamise ja soojendamise perioodidel.

Kuidas Warm-up Catalytic Converter töötab

1. Paigutus: Warm-up Catalytic Converter on paigaldatud auto heitgaasisüsteemi algusesse, tavaliselt vahetult pärast sisselaskekollektori ja enne põhikatalüsaatorit. See asukoht võimaldab WCC-l reageerida kiiresti mootori väljutatavatele heitgaasidele


2. Katalüütiline reaktsioon: WCC-s sisalduv katalüsaator koosneb tavaliselt metallist või keraamilisest substraadist, mille pinnal on katalüütilised metallid, nagu plaatina, palladium ja rodium. Need metallid aitavad katalüütilist reaktsiooni, kus kahjulikud heitgaasid, nagu süsinikoksiid (CO), lämmastikoksiidid (NOx) ja hüdrokoolid (HC), reageerivad hapniku (O2) ja muunduvad vähem kahjulikeks gaasideks


3. Soojendamisperiood: Kui auto mootor käivitatakse ja sõiduk soojeneb, on oluline kiirendada katalüütilist reaktsiooni, kuna katalüsaatorid toimivad tõhusamalt kõrgematel temperatuuridel. WCC on spetsiaalselt kavandatud, et kiirendada kütuse põlemisjääkide, sealhulgas kahjulike heitgaaside oksüdeerimist, et neid muuta vähem kahjulikeks


4. Töö põhimõte: WCC suurendab hapniku kontsentratsiooni heitgaaside voolus ja soodustab katalüütilist oksüdatsiooni. See protsess aitab muuta süsinikoksiidi (CO) süsihappegaasiks (CO2), vähendada lämmastikoksiide (NOx) ja muuta süsivesikud (HC) süsihappegaasiks (CO2) ja veeauruks (H2O).

Warm-up Catalytic Converter parandab heitgaaside puhastamist ja vähendab heitgaaside kahjulikku mõju keskkonnale, eriti külma käivitamise ja soojendamise ajal, kui katalüsaatorid ei pruugi veel piisavalt soojad olla, et töötada maksimaalse tõhususega. WCC aitab kiirendada katalüütilist reaktsiooni ja vähendada kahjulikke heitgaaside emissioone, kui mootor ja katalüsaatorid soojenevad käivitamisel.

en warm-up catalytic converter (WCC)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023