pidurivedelik

spetsiaalne pidurisüsteemides kasutamiseks mõeldud kergvoolav vedelik, tagades pidurite tõhusa toimimise

Pidurivedeliku ülesandeks on edastada jõudu pidurisüsteemist pedaalini, surudes piduriklotsid vastu pidurikettaid või piduritrumleid. See on oma ruumala surve all mittemuutev, ei tohi külmuda madalate temperatuuride korral, peaks säilitama oma tehnilised omadused pidurdamisel tekkiva soojuse mõjul (agressiivsel ja kestval piduridamisel võib tekkida keemine pidurivedelikus) ja peaks säilitama stabiilse viskoossuse erinevatel temperatuuridel. Kuna pidurisüsteem on suletud (vähene kokkupuude õhuhapnikuga), peaks pidurivedelik olema ka korrosioonikindel.

Pidurivedeliku ülesanded

Pidurivõimendi: Pidurivedelik transpordib piduripedaalist tuleva jõu piduriklotsideni või piduritrumlitele. See tagab, et pidurid reageeriksid juhi käskudele tõhusalt. Selleks peab pidurivedelik olema hüdrauliliselt ruumala mittemuutev (et ei tekiks mahumuutusest tulenevat viivist reageerimisel) 


Mitteniiskust siduvus: Pidurivedelik ei tohi niiskust imada, kuna niiskus võib põhjustada pidurivedeliku keemilise koostise muutumist ja vähendada selle tõhusust. Seotud niiskus võib tekitada olukorra kus madalatel õhutemperatuuridel pidurivedelik võib külmuda ja pidurite rakendamine ei ole võimalik 


Keemiline stabiilsus: Pidurivedelik peab olema keemiliselt stabiilne erinevates tingimustes, et säilitada pidurisüsteemi tõhus toimimine. Seda ajas võimalikult püsivalt 

Pidurivedeliku tüübid

DOT 3: Tavaline pidurivedelik, mida leidub paljudes sõidukites. See on glükooleetril põhinev vedelik, mille keemistemperatuur on mõõdukas. 

DOT 4: Sarnane DOT 3-ga, kuid DOT 4 pidurivedelikul on kõrgem keemistemperatuur, mis muudab selle sobivaks kõrgema jõudlusega pidurisüsteemidele. 

DOT 5: Silikoonpõhine pidurivedelik, mis on tuntud selle poolest, et see ei segune vee ega DOT 3 ja DOT 4 vedelikega. See on tavaliselt kasutusel vanematel sõidukitel. 

DOT 5.1: See on veel üks glükooleetril põhinev pidurivedelik, millel on kõrge keemistemperatuur. DOT 5.1 on sarnane DOT 4-le, kuid seda võib kasutada ka ABS-süsteemidega sõidukites. 

On oluline järgida sõiduki tootja soovitusi ja kasutada õiget tüüpi pidurivedelikku vastavalt pidurisüsteemi nõuetele.

Pidurivedeliku taset tuleks regulaarselt kontrollida ja vajadusel vahetada vastavalt tootja soovitustele (kuldreegel on et 30.00km või 2aastat), et tagada pidurisüsteemi optimaalne jõudlus ja ohutus.

Pidurivedelikke ei soovitata omavahel segada!

Tänapäevased pidurisüsteemid mida kasutavad autonoomset pidurivõimekust (näiteks EV sõidukid, aga ka HEV, PHEV sõidukid millised kasutavad elektrilisi piduripumba lahendusi isepidurdamise olukordades – nende pidurivedeliku vahetamine on võimalik vaid margikohaste eritööriistade kasutamisel koos samaaegse diagnostika seadme poolt pidurisüsteemi hüdrauliliste klapiajamite programmeeritud avamiseks et süsteemis paiknev kasutusel olnud pidurivedelik saaks eemaldatud ning asendatud värske, puhta vedelikuga. Inimjõuliselt ei ole antud tegevus võimalik! Loe kasutusjuhendit!

en brake fluid

ru тормозная жидкость

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023