mootori põhjakaitse

Mootori põhjakate kaitseb sõiduki mootoriruumi teelt lähtuvast mustusest, sademeveest. Samuti on tema ülesandeks aidata mootoriruumi jahtumist vähendada mis on eriti oluline külmades ilmaoludes parima mootoir töötemperatuuri saavutamiseks ning hoidmiseks. Koosneb tavaliseslt mitmest osast et vähendada ajakulu hooldustööde teostamisel

en Engine Room protective under-cover

ru Защита нижней части двигателя

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023