parkimisavarii välistamise abi (PCA)

Parking Collision Avoidance Assist (PCA) on sõiduki juhiabisüsteem, mis on loodud parkimisel tekkivate kokkupõrgete vältimiseks ja juhi toetamiseks parkimisprotsessi ohutumaks muutmisel. PCA süsteem kasutab andureid ja tehnoloogiat, et tuvastada takistusi sõiduki ümber ning teha vajadusel sekkumisi.

Ülevaade PCA toimimisest:

Andurid ja sensorid. PCA süsteem kasutab tavaliselt ultraheliandureid, radarisensoreid ja/või kaameraid, et jälgida sõiduki ümbritsevat keskkonda. Need andurid asuvad tavaliselt sõiduki esiosas, tagaosas ja külgedel

Takistuste tuvastamine. Andurid skaneerivad ümbritsevat keskkonda ja tuvastavad takistused, sealhulgas teised sõidukid, jalakäijad, äärekivid ja muud objektid. Süsteem võib mõõta kaugust ja asukohta, et teha kindlaks, kas sõiduk on ohus kokkupõrkest


Hoiatussignaalid. Kui PCA süsteem tuvastab, et sõiduk on liiga lähedal takistusele ja ohuolukord on tekkinud, aktiveerib see hoiatussignaalid. Need hoiatussignaalid võivad hõlmata helisignaale, visuaalseid hoiatusi armatuurlaual ja mõnikord isegi piduri automaatset rakendamist, et vältida kokkupõrget


Juhi sekkumine. PCA süsteem võimaldab juhil reageerida hoiatussignaalidele ja teha vajalikke kohandusi. Juht saab rooli pöörata, pidurdada või gaasipedaali kasutada vastavalt olukorrale


Autonoomne sekkumine. Mõned PCA süsteemid on võimelised tegema autonoomseid sekkumisi, kui juht ei reageeri piisavalt kiiresti või kui kokkupõrkeoht on väga suur. See võib hõlmata automaatset pidurdamist, rooli pööramist või isegi sõiduki parkimist takistuse vältimiseks.

PCA süsteem on kasulik eriti parkimisel, kus ruum on piiratud ja oht kokkupõrgeteks on suurem. See aitab vähendada parkimisel tekkivate õnnetuste riski ja muudab parkimisprotsessi ohutumaks ja mugavamaks.

Märgatava ohu korral võib PCA isegi aidata juhil vältida kokkupõrget, vähendades seeläbi kahjustusi ja tagades turvalisuse parkimise ajal.

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023