kemikaaliohutus

Kõik tootmises ja teeninduses kasutatavad keemiatooted ning tarvikud sisaldavad erinevaid eineid, milliste mõju eraldiseisvatena või koostoimes võivad avaldada toimet kasutajale. Sestap on oluline tutvuda iga kasutatava kemikaali ohutuskaardiga ning kasutada vajalikke töövõtteid, erivahendeid ja ohutusmeetmeid kasutades.

Ettevõttes peab olema kemikaalide ohutuskaardid ja nendega kokku puutuvad või neid kasutavad töötajad peavad olema nendega tutvunud ning omakäeliselt sellele allkirja andund. Muidu ei saa töötajat selle kemikaaliga töötama lubada

en chemical safety

ru химическая безопасность

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023