FCA vastuliikuva sõidukiga kokkupõrke vältimise süsteem

Forward Collision Avoidance Assist (FCA 3) vastuliikuva sõidukiga kokkupõrke vältimise abisüsteem kasutab sarnaselt FCA1 ja FCA2 funktsionaalsusega sisendinformatsiooni. Antud võimekuseks on arvutusmudelisse lisatud laupkokkupõrke vältimiseks (nii omas sõidurajas kui ka möödasõidul vastas suunas liikumisel) järgmised tegevused:

1. otse vastuliikuva sõiduki tuvastamise korral leiab auto esimese võimaluse pöörduda kas tagasi oma eelnevasse sõiduritta või liikuda maksimaalselt paremale (UK vastavalt vasakule) vastuliikuja keskjoonelt eemale et vältida kokkupõrget. Juhi vastutegutsevat reaktsiooni proovib auto maksimaalselt ellimineerida (tahtlikku otsasõitu välistavalt). Kuus suunamuutusega võetakse arvesse ka küljel (pimenurgas) ning tagaliikuvate sõidukite olemasolu ning asendit. Samaaegselt vähendatakse enda kiirust maksimaalselt ohutul viisil et tagajärgede raskusastet vähendada

2. Lisaks kaamerale, radarisüsteemile kasutatakse infosisendina pimenurga informatsiooni

3. Käituritena on aktiivselt kasutusel pidurisüsteem ja roolisüsteem

en forward collision avoidance assist – lane change oncoming ()

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023