FCA Eesliikuva auto, jalakäija, jalgratturi kokkupõrkevältimise abisüsteem koos sõiduki suunamuutuse võimekusega

Forward Collision Avoidance Assist (FCA 2) jalakäijatega, ratturitega, eesliikuva sõidukiga kokkupõrke vältimise abisüsteem koos auto suunamuutmise võimekusega kasutab oma tegevusteks järgmiseid sisendinformatioone:

1. Esikaamera infobaasist kaasliiklejate piktogrammid, sealhulgas valgusvoog neilt. Arvutusse on kaasatud ka teemärgiste info (sõidujooned, teepeenra asend) – teadmaks lisaks inertsianduritele ka võimalikku muutuvat liiklemise suunda autole

2. Esiradarite poolt tuvastatud sõidukite metallist kerekomponentide olemasolu. Nii juhitud sõiduki korral suudetakse tagada auto püsimine vajalikul sõidujoonel ka olukorras kui sõidurada teeb pöörde või kurvi. Vastavalt laiendatakse ettenägemiseks vajalikku ruuminurka nii kaamerale kui ka esiradarile (virtuaalselt). Suunainformatsioon realiseeritakse ka roolipööramisega vajalikus suunas

en forward collision avoidance assist – car, cyclist, pedestrian with evasive steering ()

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023