auto suhtlemisvõimekus väliskeskkonnaga (V2X)

Vehicle-to-Everything (V2X) tehnoloogia on auto kommunikatsioonisüsteem, mis võimaldab sõidukitel suhelda ja vahetada teavet oma ümbrusega, sealhulgas teiste sõidukite, infrastruktuuri, jalakäijate ja võrguressurssidega. See suhtlus võib toimuda traadita sidekanalite kaudu, näiteks WiFi (802.11p) või 4G/5G mobiilsidevõrkude abil.

V2X-tehnoloogia olemus hõlmab järgmisi peamisi komponente ja omadusi

1. Sõiduk-sõiduk (V2V) suhtlus: Sõidukid saavad vahetada teavet omavahel, sealhulgas kiirust, asukohta, suunamärke ja muud liiklustingimuste kohta. See võimaldab sõidukitel teha paremaid otsuseid liiklusega seotud olukordades, nagu kokkupõrke vältimine ja üksteisega koordineerimine


2. Sõiduk-infrastruktuur (V2I) suhtlus: Sõidukid suhtlevad maanteeinfrastruktuuri, nagu valgusfoorid, teemärgid, teekaamerad ja muud seadmed. See võimaldab sõidukitel saada teavet teedel toimuvast, näiteks liiklusmärkide olekust ja liiklustingimustest


3. Sõiduk-jalakäija (V2P) suhtlus: Sõidukid saavad jagada teavet jalakäijatega, mis võib aidata suurendada liiklusohutust. Näiteks võivad jalakäijad saada hoiatusi lähenevate sõidukite kohta, mis võivad olla nende läheduses väljaspool nähtavust


4. Sõiduk-võrgu (V2N) suhtlus: Sõidukid saavad suhelda pilveteenuste ja muude võrguressurssidega, mis võimaldab neil saada reaalajas teavet ja tugineda täiendavatele andmetele ning tugevdada nende ühenduvust.

V2X-tehnoloogia eesmärk on parandada liiklusohutust, liikluse efektiivsust ja sõidukite ühenduvust. See võimaldab autonoomsetel sõidukitel paremini navigeerida, vältida kokkupõrkeid ja optimeerida liikluse voogu. Samuti võib see toetada kasvavat trendi suunas, kus sõidukid saavad omavahel ja ümbritseva infrastruktuuriga suhelda, et luua tulevikus nutikam ja turvalisem liikluskeskkond.

en vehicle to everything (V2X)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023