mootori juhtplokk (ECU)

Moootrijuhtplokk (ECU) on elektrooniline seade, mis juhib ja reguleerib sõiduki mootori tööd.

ECU on kriitilise tähtsusega sõiduki jõudluse, kütusesäästu, heitgaaside emissioonide ja paljude muude mootoriga seotud aspektide kontrollimiseks.

Mootori juhtplokk on kogu sõiduki dünaamika jaoks esmane oluline infovahetuse üksus, millisest lähtuvalt saavad opereerimiseks võimekuse kõik teised sõiduki juhtplokid

en electronic control unit (ECU)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 23. okt. 2023