hoiatusabi ohuobjektist parkimisel (PDW)

Park Distance Warning (PDW) on süsteem, mis on mõeldud selleks, et aidata juhil parkimisel hoida ohutut kaugust ümbritsevate takistuste ja teiste sõidukitega.

See süsteem kasutab andureid ja sensorid, et tuvastada takistusi sõiduki ümber ning edastab juhile hoiatussignaale, kui sõiduk on liiga lähedal mõnele takistusele.

Üldine ülevaade PDW toimimisest:

Andurid ja sensorid. PDW-süsteem sisaldab tavaliselt ultraheliandureid, radarisensoreid või kaameraid, mis on paigaldatud sõiduki esiosasse, tagaossa ja mõnikord isegi külgedele. Need andurid skaneerivad sõiduki ümbrust ja tuvastavad takistused


Andmete kogumine. Andurid saadavad pidevalt teavet süsteemi kontrollkeskusele, mis töötleb ja analüüsib seda teavet. See hõlmab takistuste kauguse, asukoha ja nende liikumise jälgimist


Hoiatussignaalid. Kui süsteem tuvastab, et sõiduk on liiga lähedal mõnele takistusele ja ohutusetsoonile, aktiveerib see hoiatussignaalid. Need hoiatussignaalid võivad hõlmata helisignaale, visuaalseid hoiatusi armatuurlaual või ekraanil, ning mõnikord isegi juhiabisüsteemi tagurpidikäiku mineku automaatset peatamist ja sõiduki seiskamist


Hoiatussignaalide intensiivsus. PDW-süsteem võib hoiatussignaalide intensiivsust suurendada, kui sõiduk on takistusele lähemal. See annab juhile selge aimduse takistuse lähedusest ja võimaldab tal paremini hinnata parkimiskoha sobivust


Juhile abi pakkumine. PDW ei piirdu ainult hoiatussignaalide andmisega. Mõnel sõidukil võib see süsteem pakkuda juhile ka parkimisjooniste kuvamist ekraanil või isegi juhtnuppe, mis aitavad juhil rooli keerata ja parkimist täpsemalt kontrollida. Samuti võib PDW juhile ette sõiduki sõidutrajektoorija selle muutumise valitud rooli asendi korral. Juht peab olema teadlik et juhtkeskuse poolt pakutav sõiduki trajektoor ja selle ilmestamise kiirus näiteks abiekraanil töötab teatud ajalise viivitusega. Seepärast PEAB juht olema valmis tegutsema iseseisvalt ja õigeaegselt antud hoiatusabi süsteemi kasutades 

PDW-süsteem aitab juhil parkimisel hoida ohutut kaugust teistest sõidukitest ja takistustest, vähendades seeläbi parkimise ajal tekkivate kokkupõrgete riski. See on eriti kasulik kitsastes parkimiskohtades või suurema sõidukiga manööverdamisel.

en Park Distance Warning (PDW)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023