Surround View Monitoring Camera SVMC

Throttle Position Sensor (TPS) ehk õhuklapi asendi andur on oluline komponent auto mootori juhtimissüsteemis. Selle eesmärk on jälgida õhuklapi (throttle) asendit, mis reguleerib õhu kogust ja seeläbi kütuse segu, mis jõuab mootorisse. TPS edastab teavet mootorijuhtimissüsteemile, et aidata optimeerida kütusekulu, heitgaaside emissioone ja mootori jõudlust.

TPS toimimine ja põhimõte

1. Õhuklapi asendi jälgimine: TPS on paigaldatud auto õhuklapi juurde. Õhuklapp reguleerib õhu voogu mootori sisselaskekollektorisse, ning selle asend mõjutab mootori võimsust ja kütusekulu. TPS mõõdab õhuklapi asendit ja teisendab selle elektrooniliseks signaaliks. Õhuklapi täpne asend on väga kõrgel sagedusel monitootitav – et reageerida kütusepritse täpseks ajastamiseks ja koguse trimmimiseks


2. Signaali edastamine: TPS saadab elektroonilise signaali mootorijuhtimissüsteemile, mis sisaldab mootori juhtimisplokki (ECU ehk Engine Control Unit). ECU kasutab TPS-i teavet, et kohandada kütuse pihustamist vastavalt õhuklapi asendile


3. Optimeerimine ja reageerimine: TPS-i teave võimaldab mootorijuhtimissüsteemil kohandada kütuse ja õhu segu, kütuse etteande ja süüteajastust ning muude parameetreid, et tagada mootori optimaalne jõudlus vastavalt sõiduki kiirusele ja juhi gaasipedaali asendile. See aitab tagada sujuva ja tõhusa mootoritöö erinevates sõidurežiimides

TPS on oluline mootori jõudluse ja kütusekulu reguleerimiseks. Kui TPS ei tööta korralikult või annab valeandmeid, võib see põhjustada mootoriprobleeme, sealhulgas ebatavalist gaasipedaali reaktsiooni, suurenenud kütusekulu ja võimsuse kadu. Kui TPS on rikkega, võib see vajada parandamist või asendamist, et tagada mootori tõrgeteta toimimine. Mõnikord võib ka TPS-i puhastamine aidata, kui selle probleemid on põhjustatud mustusest või setetest.

en throttle position sensor (TPS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 8. nov. 2023