töökorras sõiduki mass ehk tühimass

vastavalt direktiivis 92/21/EMÜ, 93/93/EMÜ 97/27/EÜ, määruses 1230/2012 või 168/2013 kirjeldatule

en unladen weight

ru Порожняя масса

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023