Rear Area Module (RAM)

Tagumine kaamera, mida sageli nimetatakse ka tagurduskaameraks, on auto turvasüsteemi oluline komponent, mis on paigaldatud sõiduki tagaosale, tavaliselt tagatule all või numbrimärgi kohale. Selle peamine eesmärk on aidata juhil ohutult tagurdada ja manööverdada madalate kiirustega, eriti parkimisel.

Kuidas ja kus tagumist kaamerat kasutatakse

Asukoht. Tagumine kaamera paikneb tavaliselt sõiduki tagaosas ja on suunatud tahapoole. Selle asukoht võib varieeruda sõltuvalt auto mudelist, kuid see on tavaliselt paigaldatud nii, et see hõlmaks tagumist piirkonda ja lähedal asuvaid takistusi


Kuvamine. Tagumine kaamera kuvab reaalajas tagaosa vaadet sõiduki ekraanil, tavaliselt auto keskkonsoolis või armatuurlaual asuval ekraanil. Toodetud video edastatakse vastavasse juhtplokki analüüsiks ja tegevuste väljatöötamiseks. Sõltuvalt videosignaali tihedusest võib olla kasutusel selle edastamiseks väga kõrge sageduse ja tihedusega nn. meedia-signaal (digi-signaal, mitte analoog-signaal). See eeldab vastava CAN võrgu kastuamist antud autol. Sõltuvalt sõiduki varustusest võib kaamera kuvada juhile teavet näiteks sõiduki trajektoori, parkimisjooni ja kauguse kohta takistustest


Käivitamine. Tagumine kaamera aktiveerub tavaliselt siis, kui auto on tagurpidi käigul, näiteks tagurpidi sõites või parkimisel. See võib käivituda ka automaatselt, kui auto käigukast on tagurpidi ja kiirus on alla teatud piirmäära. Kui sõidukil on kasutusel ümbervaate kaameravõimekus, võib olla võimalik kaamerapildi tootmine, salvestamine ja edastamine kontrollplokile ka edasisõidul ja suurtel kiirustel


Ohutus. Tagumine kaamera aitab juhil näha takistusi, jalakäijaid või muid objekte tagaosa piirkonnas, mis võivad jääda juhi vaateväljast välja. See on eriti kasulik piiratud nähtavusega tingimustes, näiteks öisel ajal ja/või vihmase ilmaga. Selle operatiivselt edastatava info alusel saab juhtplokk arvutada välja ja pakkuda juhile parimat ja turvalisemat trajektoori parkimisel, millise alusel kas juht ise või parkimisabi süsteem saab sõiduki asetada soovitud kohale


Parkimisabi. Tagumine kaamera on väga kasulik parkimisel, kuna see aitab juhil täpsemalt juhtida ja vältida kokkupõrkeid teiste sõidukite või objektidega. Mõned kaamerad võivad isegi näidata parkimisjooni, mis aitavad juhil paremini suunata.

Tagumine kaamera on muutunud üha tavalisemaks ja on saadaval paljudes kaasaegsetes sõidukites erinevates varustustasemetes. See mitte ainult ei suurenda juhi ohutust, vaid muudab ka tagurdamise ja parkimise palju lihtsamaks ja mugavamaks. Tagumine kaamera on üks näide tehnoloogiast, mis aitab sõidukijuhtidel parandada ohutust ja vähendada parkimisvigade ja kokkupõrgete ohtu.

en Rear View Camera (RVC)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023