mehaanline klapivahe seadmine (MLA)

klapivaheks nimetatakse distantsi mootori klapi ja tõukuri vahel. See on vajalik klapi avamise ning sulgemise täpseks ajastamiseks mootori töötamisel. Mehaanilise klapimehanismi korral seatakse klapivahe mootori koostamisel või remondil korrektseks.

Klassikalise mehaanilise klapiajami korral selle töö käigus muutmist ei toimu. Hüdraulilise klapiajami korral on klapivahet võimalik vähesel määral kompenseerida – lähteseis tuleb samaselt mehaanilikse klapiajamiga lähtestada.

Sisselaske klapivahemik on väiksem kui väljalaskel – kompenseerimaks mootori töötamisel tekkivat soojuspaisumist klapisäärel

en Mechanical Lash Adjuster (MLA)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023