tuletöö

need tööviisid, mille sooritamisel kasutatakse lahtist tuld (gaaskeevitamine, leegiga kuumutamine jne), abrasiivtöötlemist millega kaasneb kõrge temperatuurini kuumenenud osakeste eraldumine (käiamine, lihvimine hõõrdketastega, lõikamine gaasiga jne.) milliste pritsmete kokkupuude lähedalasuvate pindadega võib esile kutsuda nende kahjustumise, riknemise või tule süttimise

Erilise tähelepanu ka kaitsemeetmete kaasamine on vajalik tuletöödel süttivate (sh. kergsüttivate) materjalide läheduses, nagu kütusepaagid, õlimahutid jne.

Tuletööde teostamisel tuleb aegsasti valmistada ette töökoht, varustada see piisaval hulgal kustusvahenditega, kõrvaldada võimalikud lekked ning varjata mittetöödeldavad kuuma kartvad pinnad kaitseekraanidega

en fire work

ru огненная работа

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023