käigu kontrollklapp (SCSV)

Shift Control Solenoid Valve (SCSV) on elektromehaaniline klapp või solenoid, mis kuulub automaatkäigukasti (AT) juhtimissüsteemi. SCSV-d kasutatakse sõiduki automaatkäigukasti toimimise korraldamiseks. Need klapid võimaldavad juhtseadmetel kontrollida käiguvahetusi ja selle kaudu tagada sobilik vedavate rataste pöörlemiskiirust.

Kuidas Shift Control Solenoid Valve töötab:

1. Asukoht: SCSV-d paiknevad tavaliselt automaatkäigukasti sees või selle läheduses paiknevas AT hüdraulilises kontrollplokis. Need on elektrooniliset juhtploki kaudu ühendatud käiguvahetusmehhanismi ja juhtseadmetega


2. Käiguvahetuse kontroll: SCSV-d on osa automaatkäigukasti juhtimissüsteemist, mis vastutab käiguvahetuste reguleerimise eest. Iga käigu jaoks on tavaliselt eraldi SCSV, mis vastutab selle käigu lülitamise eest. Kasutusel olevad klapid on samas kastis sageli erinevate tehniliste parameetritega – seetõttu nende omavaheline vahetamine ei ole põhjendatud. Lisaks füüsilistele mõõtmetele on olulisemad elektrotehnilised parameetid nendel. Sama klapitootja erinevad klapid erinevatele kastidele võivad olla samuti tehniliselt erinevate parameetritega (elektroonilise juhtimise mõistes) – mistõttu nende vahetamisel tuleb väga hoolikalt tutvuda tehnilise juhendmaterjaliga


3. Elektromehaaniline toimimine: SCSV-d on elektromehaanilised ventiilid, mis töötavad vastavalt juhtimisseadmete poolt saadetud elektrisignaalidele. Kui juhtimisseadmed soovivad käiku vahetada, saadetakse vastav elektrisignaal SCSV-le


4. Käiguvahetus: SCSV-de elektrilise aktiveerimise tulemusena avanevad või sulguvad ventiilid, mis kontrollivad hüdraulilist rõhku automaatkäigukasti sees ja selle rõhu jaotamist vajalikule hüdraulilisele jaotuskanalile. See rõhk mõjutab käiguvahetuse klappe ja selle kaudu juhitakse sidureid ning määrab, milline käik tuleb sisse lülitada


5. Vedavate rataste pöörlemiskiiruse reguleerimine: SCSV-d võivad samuti aidata reguleerida vedavate rataste pöörlemiskiirust, mis on oluline käiguvahetuste sujuvuse ja sõidu dünaamika seisukohalt.

Kokkuvõttes võimaldab Shift Control Solenoid Valve juhtimisseadmetel kontrollida automaatkäigukasti toimimist ja tagada sujuvad käiguvahetused. SCSV-d aitavad ka parandada kütusesäästlikkust ja vähendada sõiduki heitgaase, kuna need aitavad optimeerida käikuvahetusi vastavalt sõidutingimustele ja juhi käitumisele.

en Shift Control Solenoid Valve (SCSV)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023