turvavarustuse kontrollmoodul (SRSCM)

SRS (Supplemental Restraint System) Control Module ehk SRSCM on oluline osa auto turvasüsteemist kogudes ja juhtides auto aktiivturvavarustuse tööd. See hõlmab turvapatju (airbags) ja turvavööde eelpingutajaid. SRSCM on vastutav nende turvaseadmete juhtimise eest ning see jälgib ja kontrollib mitmeid süsteemi komponente, et tagada sõitjate ohutus kokkupõrgete korral.

SRSCM tööpõhimõte ja selle põhikomponendid on järgmised:

Andurid. SRSCM kasutab erinevaid andureid, näiteks kiirendusandureid, pidurisüsteemi andureid ja sõiduki kere ning istmete kasutamise ja asendiandureid, et jälgida sõiduki dünaamikat ja sõidutingimusi. Need andurid tuvastavad kiirenduse muutused, mis viitavad kokkupõrkele.


Turvapadja (airbag) süsteem. SRSCM kontrollib turvapadju, et need õigel ajal ja õiges järjestuses avaneksid. See tagab, et turvapadjad ei avaneks liiga vara ega liiga hilja


Turvavööde eelpingutajad. SRSCM kontrollib ka turvavööde eelpingutajaid, mis pingutavad turvavööd kiirenduse suurenemisel enne kokkupõrget, et vähendada sõitjate liikumist


Sõitjate kohaloleku andurid. Mõned autod on varustatud sõitjate kohaloleku anduritega, mis aitavad määrata, kas istmetel istuvad sõitjad, millises asendis ja millised turvapatjad ning eelpingutajad tuleks aktiveerida


Kui SRSCM tuvastab kokkupõrkeohu, analüüsib see anduritest saadud teavet ja otsustab, milliseid turvaseadmeid aktiveerida ning millal neid aktiveerida. SRSCM saadab signaalid turvapadjadele ja eelpingutajatele, mis avanevad ja/või pingutavad turvavööd vastavalt vajadusele.

SRSCM on tavaliselt paigaldatud kindlasse asendisse auto sisemuses, tavaliselt keskkonsoolis või sõitjateruumis. See on oluline osa auto turvasüsteemist, mis aitab vähendada vigastuste riski kokkupõrgete korral, ja see tuleb korraliselt hooldada ning vajadusel asendada, et tagada selle tõrgeteta toimimine. See süsteem informeerib sõiduki kasutajat aktiivturvavarustuse töökorrast ning samuti hooldusvajadusest vastavalt tootmisehektel kehtinud standarditele.

en SRS Control Module (SRSCM)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023