eesliiklejaga kokkupõrke ohu hoiatussüsteem (FCW)

Forward Collision Warning (FCW) ehk eessõidukite kokkupõrke hoiatussüsteem on autode ohutusfunktsioon, mis on loodud selleks, et hoiatada juhti potentsiaalsete kokkupõrgete eest eessõitvate sõidukite või takistustega (autod, jalg- ja mootorrattad, jalakäijad). FCW süsteem kasutab erinevaid sensorid ja tehnoloogiaid, et jälgida liiklusolukorda eespool ning tuvastada kiiresti lähenevad ohtlikud olukorrad.

FCW süsteemi tööpõhimõte hõlmab järgmist:


1. Sensorid ja tehnoloogiad. FCW süsteem kasutab tavaliselt radarit, kaamerat, lidarit või muud sensorit, mis suudavad tuvastada eessõitva sõiduki asukoha ja kiiruse ning vahemaa nende kahe sõiduki vahel


2. Ohtliku olukorra tuvastamine. Kui FCW süsteem tuvastab, et sõiduk liigub liiga kiiresti eessõitva sõiduki suunas või on liiga lähedal, võib see hoiatada juhti, et hoiatada teda võimaliku kokkupõrke eest


3. Hoiatussignaalid. FCW süsteem võib hoiatada juhti erinevate meetodite abil, näiteks helisignaaliga, visuaalse hoiatusmärgiga armatuurlaual või isegi vibreerivate pedaalidega. Hoiatussignaalid annavad juhile märku, et ta peaks reageerima ja vältima kokkupõrget


4. Täiendavad funktsioonid. Mõned FCW süsteemid võivad olla integreeritud teiste sõiduki ohutusfunktsioonidega, näiteks automaatse hädapidurdisüsteemiga, mis võib iseseisvalt rakendada pidureid, kui juht ei reageeri hoiatusele. Aktiivsetes ohuvältimise süsteemidel on FCW funktsioon alati sisaldumas, üldjuhul aga aktiivne sekkumine ohutusse ei ole süsteemi osaks. Hoiatamine võimalikust ohust – alati!

FCW süsteemid on olulised sõidukiohutuse seisukohast, kuna need aitavad vähendada kokkupõrgete ohtu, eriti juhtidele, kes võivad olla ajutiselt hajameelsed või ei ole tähelepanelikud liiklusolukorrale. Need süsteemid aitavad kaasa liikluse ohutusele, vähendavad õnnetuste arvu ja parandavad liiklusohutust. Paljud autotootjad pakuvad FCW süsteemi kui standardvarustust või lisavarustust paljudes uutes sõidukites.

en forward collision warning (FCW)

ru kaldkirjas vene keeles

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023