peatu ja liigu SG

“Stop-and-Go” ehk SG tehnoloogia on sõidukite juhiabisüsteem, mis on loodud selleks, et hõlbustada liikluses automatiseeritud aeglustamist ja peatumist ning hiljem uuesti liikuma hakkamist. See on eriti kasulik liiklusummikutes ja aeglastes liiklusoludes ning see aitab vähendada juhi koormust sõitmisel. Lisaks aitab SG vähendada sõiduki heitmete hulka kuna võimaldab sõiduki sisepõlemismootori ajutiselt välja lülitada kuni liiklusvoo liikuma hakkamiseni.

Stop-and-Go süsteemid kasutavad erinevaid andureid ja tehnoloogiat, et toimida järgmiselt

1. Radarid ja kaameraandurid: Sõiduki esiosas on paigaldatud radarid ja kaameraandurid, mis jälgivad teel olevaid sõidukeid ja nende liikumist. Need andurid tuvastavad ees olevad sõidukid ja nende kauguse ning kiiruse (täpsemalt kiiruse muutumise)


2. Kiiruse ja kauguse reguleerimine: Kui juht lülitab Stop-and-Go režiimi sisse ning hoiab käed roolil ja jalad piduripedaali ja gaasipedaali juures, jälgib süsteem eesolevate sõidukite liikumist. Kui eesolev auto aeglustab või peatub, reguleerib süsteem automaatselt kiirust ja hoiab turvalist vahemaad ees oleva sõidukiga


3. Automaatne peatus ja taaskäivitamine: Kui eesolev auto täielikult peatub, võib Stop-and-Go süsteem automaatselt peatada ka teie auto. Seejärel, kui eesolev auto uuesti liikuma hakkab, käivitab süsteem teie auto ja jälgib, kuni teil palutakse rooli uuesti haarata ja edasi sõita. Enamasti on süteem projekteeritud nii et iseseisva. autonoomse uuesti liikumahakkamise aeg on piiratud (eritootjatel erinevalt, aga tavaliselt ca 3-5sekundit) millise kestel sõiduk jätkab iseseisvalt, ilma täiendava tegevuseta juhi poolt liikumist. Juhti on abistamas eesasetseva sõiduki lahkumist tuvastav programm mis ooteaja ettekirjutatud määral ületamisel ainult hoiatab juhti vajadusest osaleda temal auto juhtimisel (helisignaal koos kirjega sõiduki Clusteril CLU tavaliselt). Juht peab selle järgselt võtma SG aktiveerimise üle


4. Juhiabilised: Stop-and-Go süsteemid on tavaliselt varustatud juhiabilistega, mis hoiatavad juhti, kui peab rooli uuesti võtma ja kontrollima. See tagab, et juht jääb alati sekkuma ja jälgima liiklusolukorda.

Stop-and-Go süsteemid on osa laiemast adaptiivsest kiirushoidikust (Adaptive Cruise Control, ACC) süsteemist, mis võimaldab autojuhil hoida kindlat kiirust ja vahemaad ees liiklevate sõidukitega. Stop-and-Go lisavõimalus võimaldab süsteemil liikuda aeglasemas liikluses veelgi sujuvamalt. See tehnoloogia suurendab sõidu mugavust ja vähendab juhi stressi ummikutes ja aeglastes liiklusoludes. Vt. ka ISG kirjeldust

en Stop And Go SG

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023