sõidurajalt kaldumise hoiatus (LDW)

Lane Departure Warning (LDW) ehk sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus on sõiduki juhiabisüsteem, mis on mõeldud selleks, et hoiatada juhti, kui sõiduk kaldub teelt või sõidurajalt kõrvale.

LDW süsteem on osa passiivsest ohutussüsteemist ja selle eesmärk on aidata vältida teelt väljasõitu ja liiklusõnnetusi, mis võivad juhtuda, kui juht muutub hajameelseks või uniseks ning sõiduk kaldub sõidurajalt välja.

LDW süsteemi peamised funktsioonid ja tööpõhimõtted hõlmavad järgmist:


1. Sõidurajalt kõrvalekalde tuvastamine: LDW kasutab tavaliselt kaamerapõhist või muud tüüpi andurit, et jälgida sõidurajal püsimist. Süsteem jälgib sõiduraja piirjooni või teekatte märgistust ning tuvastab, kui sõiduk kaldub neist kõrvale


2. Hoiatusteatised: Kui LDW tuvastab sõidurajalt kõrvalekalde, genereerib see hoiatusteatised, mis teavitavad juhti kõrvalekaldest. Tavaliselt väljendatakse hoiatusi visuaalselt, näidates sõidurajal kõrvalekalde sümbolit armatuurlaual või ekraanil, ja/või helisignaaliga, mis teavitab juhti probleemist. Onn olemas ka võimalus et sellest teavitatakse juhti roolis tuntava vibratsiooniga


3. Aktiivne hoiatus: Mõned LDW süsteemid võivad lisaks hoiatusteatisetele ka aktiivselt hoiatada juhti sõidurajale tagasi pöördumiseks. See võib hõlmata rooli väikest vibratsiooni, mis annab juhile märku kõrvalekaldest, või rooli korrigeerimist, et aidata sõidukil sõidurajale tagasi pöörduda. Aktiivse rajahoidmise funktsiooni nimetatakse ka mõne tootja puihul LKA (Lane Keeping Assistance). Tavaliselt ei kulu see LDW võimekuse hulka. LDW on LKA võimekuse aluseks


4. Kasutaja seadistamine: LDW süsteem võib võimaldada juhil seadistada hoiatuste tundlikkust ja funktsioone vastavalt oma eelistustele.

LDW süsteem aitab juhil olla tähelepanelikum ja vältida teelt väljasõitu, eriti olukordades, kus juht muutub uniseks, hajameelseks või kaotab lühiajaliselt tähelepanu. See suurendab liiklusohutust ja vähendab teelt väljasõidu ja kõrvalekaldumisega seotud õnnetuste riski.

en lane departure warning (LDW)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 28. okt. 2023