heitgaaside tagasisuunamine sisselaskesse (EGR)

Exhaust Gas Recirculation (EGR) on tehnoloogia, mis on osa sõiduki heitgaaside kontrollisüsteemist ja mille eesmärk on vähendada õhust saasteainete heitkoguseid ning parandada kütusesäästu.

Diiselmootori puhul on probleemiks kõrge põlemistemperatuur ja selle tulemusena tekkivad NOx põlemisgaasid millised on looduskeskkonnas raskesti lagunevad ja seetõttu kahjulikud keskkkonnale. Juhtides heitgaase tagasi sisselaskesse, saab vähendada põlemiskabris põlemise temperatuuri (vähem hapnikku), ja selle kaudu ka tekkivat NOx kogust. Seejuures ei sekkuta mootori töösse olukordades mis vajavad suurt või maksimaalset võimsust.

EGR süsteem diiselmootoriga sõidukitel töötab järgmiselt:

1. Heitgaaside tagasipumpamine: EGR süsteem võimaldab osa heitgaasidest, mis tekivad põlemisprotsessi käigus mootoris, tagasi suunata silindritesse ja uuesti põletada. Need heitgaasid sisaldavad lämmastikoksiide (NOx), mis on peamised atmosfääri saasteained, mis kahjustavad õhu kvaliteeti ja on seotud kliimamuutustega


2. Jahutus: Enne heitgaaside tagasipumpamist jahutatakse need, et vähendada nende temperatuuri. Jahutamine on oluline, sest kuumad heitgaasid võivad põhjustada mootori ülekuumenemist ja võimsuse vähenemist


3. Sisemise põlemise protsessi parandamine: Kui heitgaase tagasi pumbatakse, segunevad need värske õhuga mootori sisselasketorus. See lahjendab õhu-kütuse segu ja vähendab põlemistemperatuuri, mis omakorda vähendab NOx heitkoguseid, kuna kõrged temperatuurid soodustavad NOx moodustumist


4. EGR süsteem aitab parandada sõiduki heitgaaside saasteainete kontrolli ja vastab seaduslikele heitgaaside standarditele. See aitab vähendada NOx heitkoguseid, mis on eriti olulised diiselmootorite puhul, kuna nad on tuntud NOx emissioonide suurenenud riski poolest. Samuti võib EGR süsteem suurendada kütusesäästu ja vähendada põlemistemperatuuri, mis võib vähendada mootori kulumist

Kuigi EGR süsteemil on palju eeliseid, võib see kaasa tuua ka mõningaid probleeme, nagu sisselasketoru ummistumine ja mootori jõudluse vähenemine. Seetõttu on oluline, et EGR süsteem oleks korras ja hooldatud vastavalt tootja soovitustele. EGR süsteeme kasutatakse ka tänastel bensiinimootorite korral (turbolaadimisega) heitgaasi emissiooni korrigeerimiseks ning juhtimiseks

en exhaust gas recirculation (EGR)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023