ümbervaate kaamera (SVMC)

Surround View Monitoring Camera SVMC (ümbervaate kaamera) on auto turvasüsteemi osa, mis on ette nähtud parandama juhi nähtavust ja ohutust manööverdamisel, parkimisel ja madalate kiirustega sõidu ajal.

See süsteem kasutab kõrge pilditihedusega videokaameraid, et luua juhile ümbritsevast keskkonnast 360-kraadine vaatepilt, aidates vähendada pimeala ja parandada sõiduki ümberkäimist keerulistes liiklusoludes.

Surround View Monitoring Camera pakub mitmeid eeliseid:

Parem nähtavus. See süsteem aitab juhil paremini näha lähedalasuvaid takistusi, jalakäijaid, teiste sõidukite lähedust ja objekte, mis võivad jääda juhi vaatevälja piiridesse. Vastavalt asuokhale autol nimetatakse neid esikaamerateks (Fornt Camera Unit FCU), tagakaamerateks (Rear Camera Unit RCU) ja külgkaamerateks (Left Side Camera Unit LSCU ning Right Side Camera Unit RSCU). Kaamerad vajavad peale paigaldamist või kereremonti asendikalibreerimist et tagada nende vaatevälja täpne asetus. See on vajalik liidetavate auto võimekuste korrektseks toimimiseks (uste automaatavanemine, teemärgistuse asend jne)


Parkimine. See on eriti kasulik parkimise ajal, kuna see võimaldab juhil hinnata sõiduki paigutust suhteliselt takistuste ja parkimiskohaga ning vähendab ohtu puutuda kokku teiste sõidukite, seinte või postidega


Pimenurkade ohu vähendamine. Surround View Monitoring Camera aitab vähendada pimeala ja võib aidata tuvastada sõidukit tagantpoolt lähenevaid sõidukeid, mis võivad muidu jääda juhi vaatevälja piiridest välja


Manööverdamine kitsastes tingimustes. See on kasulik suurte sõidukite, näiteks linnamaasturite või kaubikute juhtimisel, mis võivad olla keerulised manööverdada kitsastes parkimiskohtades või piiratud ruumides.

Surround View Monitoring Camera süsteem on oluline juhiabi vahend, mis suurendab sõiduohutust ja vähendab potentsiaalseid ohte liiklusolukordades, kus halb nähtavus on võtmeks. See on saadaval paljudes tänapäevastes sõidukites, kuid selle täpne konfiguratsioon ja omadused võivad varieeruda sõidukite ja tootjate vahel. Vt. ka SVM toimimist

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 8. nov. 2023