parkimis/neutraalasend (PNP)

autol kasutatakse Park-Neutral Position (PNP) andurit automaatse käigukasti korral. PNP on oluline osa sõiduki käigukasti juhtimissüsteemist. See sõlm määrab sõiduki käigukasti asendi ja aitab tagada, et sõiduk saaks käivituda ja liikuda ainult sobivates käikudes.

Ülevaade PNP sõlme kasutamisest, selle tähtsusest ja toimimisest

Kasutamine:

Käivitamine. Kui juht lülitab sõiduki käivitamiseks võtme või vajutab käivitusnuppu, peab PNP sõlm tagama, et sõiduk saaks käivituda ainult neutraalses või parkimiskäigus. See väldib sõiduki soovimatut liikumahakkamist ja käigukasti rakendumist lülitud käigu korral, mis võiks põhjustada ohtlikke olukordi


Vahetamine käikude vahel. Kui juht soovib vahetada käike, peab PNP sõlm tagama, et sõiduk saab käigukasti asendit õigesti muuta ja juht saab valida sobiva käigu (näiteks “Drive” või “Reverse”). Automaatkastide, ja ka automaatset lülimist kasutavate mehaaniliste kastide korral on neutraalasend oluline lähteinformatsioon kõikide teiste juhi valikute realiseerimiseks

Miks on oluline?


Turvalisus. PNP sõlm aitab tagada sõiduki ja selle ümbruse ohutuse. Käivitamisel ja käikude vahetamisel peaks sõiduk olema parkimiskohas või neutraalses asendis, et vältida juhuslikku liikumist ja kokkupõrkeid


Kaitse käigukastile ja käigukasti mootorile. PNP kaitseb käigukasti ja selle komponente, vältides käigu vahetamist valel ajal või suurel kiirusel. See võib põhjustada käigukasti kahjustusi ja olla ohtlik sõiduki juhtimisel.

Toimimine:


Kontrollandurid. PNP sõlm kasutab kontrollandureid, et tuvastada käigukasti asendit. Need andurid jälgivad, kas käikukast on neutraalses, parkimis- või mõnes muus käigus


Elektroonika. PNP sõlme elektroonilised komponendid suhtlevad sõiduki juhtimissüsteemiga, sealhulgas käivitussüsteemi ja käiguvahetusmehhanismiga. Kui kontrollandurid tuvastavad õige asendi, annavad elektroonikakomponendid loa sõiduki käivitamiseks või käikude vahetamiseks.

Mõned kohad, kus PNP lüliti võib asuda: 

Käiguvalitsa alusel. Enamikul sõidukitel on PNP lüliti käigukangi aluse lähedal või otse käigukangi kinnituse kohal. See võimaldab lülitil tuvastada, millises asendis käigukang on, ja vastavalt sellele juhtida käiguvahetust ja käivitust


Käigukasti korpuses. Mõnedel sõidukitel võib PNP lüliti asuda otse käigukasti korpuses. See asukoht võimaldab lülitil otseselt kontrollida käigukasti käiguasendit. US standardi kohaselt projekteeritud sõidukitel tuntakse seda Inhibitor Switch nime all. Tavaliselt paikneb see dubleerituna käiguvalitsa alusel paikneva lüliti asendi kontrolliks- Aga võib olla ka ainuke käigukangi asendi edastaja juhtplokile


Ülekandesüsteemi osa. Mõnel nelikveolisel sõidukil võib PNP lüliti olla ülekandesüsteemi osa, mis kontrollib, kas jõudu edastatakse esi- või tagaratastele. Sel juhul mõjutab lüliti nii käiguvahetust kui ka jõuülekannet

 
Käigukasti juhtseade. Kaasaegsetel sõidukitel, eriti automaatkäigukastidega sõidukitel, võib PNP lüliti olla elektrooniline komponent, mis on integreeritud käigukasti juhtseadmesse. 

Kuna PNP lüliti asukoht võib sõltuda sõiduki tootjast ja mudelist, on parim viis leida selle täpne asukoht juhendist, mis kaasneb sõidukiga, või pöörduda sõiduki tootja või ametliku teeninduskeskuse poole. Samuti on oluline märkida, et PNP lüliti asukoha muutmisel või asendamisel peaks seda tegema kvalifitseeritud tehnik, et tagada sõiduki korrektne toimimine ja ohutus.


Kokkuvõttes on Park-Neutral Position (PNP) sõlm oluline osa sõiduki automaatse käigukasti tööst ja tagab nii sõiduki ohutu käivitamise kui ka käiguvahetuse. See aitab kaitsta sõiduki turvalisust ja käigukasti terviklikkust.

en Park-Neutral Position (PNP)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023