esikokkupõrke andur FIS

Front Impact Sensor (FIS) ehk esikokkupõrke andur on sõiduki ohutussüsteemi osa, mis on loodud selleks, et tuvastada esikokkupõrkeid ja kiirendada sõiduki ohutusseadmete, näiteks airbagide, aktiveerimist. Sageli kasutatakse mitut paralleelselt monitoorivat andurit – et saada teavet kokkupõrke asukoha tuvastamiseks autol. Lisaks on kaasatud sellelsse funktsionaalsusesse ka sõiduki teised inertsiandurid – et hinnata kahjustuste suurust ja asukohta sõiduki suhtes. FIS on oluline komponent, mis aitab vähendada kokkupõrke tagajärjel tekkivaid vigastusi ja tagab, et ohutusseadmed aktiveeritakse õigel ajal.

FIS on üks peamistest sisendinfo kogujatest auto aktiivturvavarustust juhtivale juhtplokile. FIS töötab järgmiselt:


1. Kokkupõrke tuvastamine: FIS kasutab andureid ja sensoritehnoloogiat, et jälgida sõiduki kiirust ja kiirendust. Kui andurid tuvastavad järskude muutuste kiiruses või kiirenduses, mis võivad viidata esikokkupõrkele, saadetakse signaal juhtseadmesse


2. Signaali edastamine juhtseadmesse: FIS edastab tuvastatud kokkupõrkesignaali juhtseadmesse, mis on tavaliselt osa sõiduki elektroonilisest ohutussüsteemist. Aktiivkäituritena on kasutusel turvapadjad, esikapoti aktivaator, kaasatud on ka sõiduki piduri- ja roolisüsteem vastavalt sõiduki varustusele ning võimekusele – eesmärgiga kaitsta nii reisijaid, sõidukit kui ka teisi liikluses osalejaid (jalakäijad, jalgratturid)


3. Airbagide aktiveerimine: Juhtseade saab signaali FIS-ilt ja otsustab, millised ohutusseadmed tuleb aktiveerida, et kaitsta sõiduki reisijaid kokkupõrke korral. Tavaliselt kuuluvad nende hulka esi- ja külgturvapadjad ning turvakardinad


4. Õigeaegne aktiveerimine: Oluline on, et ohutusseadmed aktiveeritaksid õigel ajal ja õiges järjestuses, et pakkuda optimaalset kaitset sõiduki reisijatele kokkupõrke korral.

FIS on oluline osa sõiduki ohutussüsteemist ja aitab vähendada kokkupõrke tagajärgi, kaitstes reisijaid vigastuste eest. Seda kasutatakse tavaliselt koos teiste ohutusseadmetega, nagu ABS (Anti-lock Braking System), ESP (Electronic Stability Program), ja teiste sarnaste tehnoloogiatega, et tagada sõiduki ohutus erinevates liiklusoludes.

Vajadusel kaasatakse sellised funktsioonid nagu sõiduki mootori väljasuretamine tuleohu vähendamiseks, uste avamine sõiduki reisijaruumist lahkumiseks jne.

en front impact sensor (FIS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023