eritööriist (SST)

Eritööriist (SST) mingi spetsiifilise hooldus- või remonditöö sooritamiseks antud tootja antud mudeli tarbeks.

Võib kätkeda nii mehaanilist eritööriista (näiteks nukkvõllide korrektse asendi tagamiseks paigaldamiseks) kui ka erinevate lisavarustus-tehnoloogiate setingute fikseerimiseks või juhtmoodulile fikseerimiseks (näiteks kaamerate või radarite täpse vaatepunkti seadeks – et tagada korrektne koostöö teiste sõiduki süsteemide ja funktsioonidega).

Eritööriistade tähtsus kvaliteetse nining kiire töö jaoks on väga oluline. Enamasti ei ole neid võimalik asenedada nn. laiatarbe tööriistadega või tõstab see töö ajakulu märgatavalt.

en Special Service Tool (SST)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023