FCA eesliikuva auto, jalakäija, jalgratturi kokkupõrkevältimise abisüsteem

Forward Collision Avoidance Assist (FCA 1) jalakäijatega, ratturitega, eesliikuva sõidukiga kokkupõrke vältimise abisüsteem kasutab oma tegevusteks järgmiseid sisendinformatioone:

1. Jalakäijate tuvastamiseks on esiklaasile paigaldatud multifunktsionaalse kaamera videopilti analüsaatorisse erinevate inimkujutiste piktogrammid (jalakäija kes läheneb küljelt, vastuliikuv või eesliikuv samasuunaline jalakäija, lapsevanem lapsega. Selliste piktogrammide alusel tuvastab auto juhtplokk sõidujoonele ohtlikult lähedal oleva inimese ning otsasõidu vähendamiseks kasutab sõidukiiruse muutmiseks isepidurdusvõimega pidurisüsteemi abi. Eesmärgiks on tootjad võtnud vähendada otsasidu võimalust kuni selle vältimiseni. Mõnede tootjate pildi piktogrammipangas on lisatud ka loomade kuvasid nendega kokkupõrgete vältimiseks. Selles võimekuses on kaasatud infosisendina esiklaasi kaamera nign käiturina pidurisüsteem.

2. Jalgratturite, aga ka mootorratturite tuvastamiseks on kasutusel kaamerapildi piktohgrammid, suuremate metallist objektide jaoks muutub võimalikuks ka esiradari kasutamine (metallikogus peab olema suurem teatud miinimumkaalust. Enamasti on selleks 150kg). Kaamerapildist osatakse välja lugeda ka eesliikuva mootoratta tagatule kuva. Nende kahe sisendinfo alusel kalkuleerib juhtplokk vajalik pidurdusjõu mida pidurisüsteemi HECU realiseerib.

3. Sõidukite tuvastamisel on kasutusel nii esiradar kui ka esiklaasikaamera informatsioon (ees- ja vastuliikuja tulede kuva lisaks auto piktogrammile). Kõigi kolme liikluses osaleja suhtes proovitakse vähendada kokkupõrkel tekkivaid vigastusi, võimalusel kuni täieliku auto peatamisega olukorra vältimiseks. Sõidukile tagatakse ohuhetkel olnud liikumissuund koos maksimaalse pidurdusjõu rakendamise võimekusega

en FCA forward collision avoidance assist – car, cyclist, pedestrian ()

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023