välisseadme ühenduspesa (AUX JACK)

välisseadmete ühendamiseks (muusikaseade, kõlarid, kuularid, infokandja jne) mõeldud ühenduspesa

Kasutusel erinevad standardid.

en auxiliary jack (AUX JACK)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 22. okt. 2023