DOT

tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist

en Department of Transportation

ru Департамент транспорта 

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023